Yeni Yıl Dileğimiz: Suçlulaştırmama ve Geri Gönderilmeme İlkelerine Saygı Duyulması

30.12.2013

2013 yılına dönüp baktığımızda, Mülteci Hakları Derneği (MHD) Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği’ne ulaştırmak üzere 100’den fazla sığınma başvurusu almış, çok daha fazla kişiye ise sığınma konusunda yol göstericilik yapmış ve başka birçok sosyal hizmet sağlamıştır.

Ancak MHD’nin altıncı kuruluş yılı olan 2013 yılında, coğrafyamızda sığınmacı ve mültecilere hala daha suçlu muamelesi yapılmakta ve uluslararası hukuk, kişinin zulüm göreceği yere geri gönderilmemesini her devletin sorumluluğu olarak kabul etmiş olsa da, sığınmacı ve mülteciler mahkemelerde, haberlerde, cezaevlerinde suçlulaştırıldıktan sonra bir de zulüm görecekleri yerlere geri gönderilmektedir. Yargıç Ahmetraşit’in de yakın zamanda huzurunda iç savaştan kaçmış bir Suriyeli varken sarfettiği sözler de, konunun ciddiyetini gözler önüne sermiştir. Ahmetraşit, “bu insanlar Suriye’deki savaştan canlarını kurtarmak için kaçıyorlar, biz ise bu insanların gördükleri zulüm yetmezmiş gibi bir de özgürlüklerini kısıtlamak istiyouz” diyerek, Kıbrıs’ın kuzeyindeki mülteci hakları ihlallerine dikkatleri çekmiştir.

Ülkesinde zulüm gören ve ciddi insan hakları ihlallerine maruz kişiler, başka ülkelerde sığınma talep etmek ve geri gönderilmemek hakkına sahiptir. Bu kişiler sanki suç işliyormuş gibi yapıp, onların özgürlüğü kısıtladıktan sonra zulüm görecekleri yere onları geri yollamak bir suçtur. Coğrafyamızda sistematik olarak devam ettirilen bu utanca 2014 yılında dur denilmesi için yasa yapıcıları göreve davet eder, bu amaçla her türlü işbirliğine açık olduğumuzu yineleriz.