Sığınma Mekanizması için Daha Ne Bekliyoruz?

30.10.2014

Mülteci Hakları Derneği olarak, 2009 yılından beri BMMYK ve çeşitli sivil toplum örgütleri ve gönüllülerle işbirliği içerisinde, sığınma hakkını güçlendirme programını bütün baskı ve zorluklara rağmen yürütmeye çalışmaktayız. MHD’nin çalışmalarının merkezinde, konuyla ilgili bir devlet mekanizması olmamasından dolayı yaşamları, fiziksel bütünlükleri ve/veya insanlık onurları tehlikede olan mültecilere hizmet sağlamak ve uzun vadede de gerekli mekanizmaların kurulması için katkıda bulunmak vardır. Şüphesizdir ki, mülteci haklarının tanınması ve korunması devletlerin görevleri arasındadır. Mülteci haklarını koruyan devlet mekanizmalarının eksikliği, o ülkenin sistematik olarak insan haklarını ihlal ettiğinin işaretidir.

Bir sivil toplum örgütü olarak yürüttüğümüz çalışmaların devlet nezninde yürütülmesi gereken kapsamlı çalışmaların yerini tutacak nitelikte olmasına imkan ve ihtimal yoktur. Her devlet, sığınma iddiasıyla düzenli veya düzensiz bir şekilde sınırlarına gelen kişilerin başvurularını değerlendirmelidir; bu kişileri gerekli araştırma yapılmaksızın hayatlarının ve bedensel bütünlüklerinin tehlikede olduğu yerlere yollamak uluslararası hukuka aykırıdır.
Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ın güneyinden Türkiye’ye ulaşmak amacıyla Kıbrıs’ın kuzeyine geçen 42 mülteci hakkında düzensiz geçiş gerekçesiyle cezai işlem başlatılmaması, mültecilerin suçlulaştırılmaması açısından önemli bir gelişmedir. Ayrıca, düzensiz geçen çocukların ebeveynlerinden zorla ayrılmaması konusunda da inisiyatif alınmış olması, çocuğun menfaatini gözeten bir yaklaşım olmuştur. Ancak yaşanan bu olay yine bizlere göstermiştir ki, coğrafyamıza çok yakın yerlerde savaş ve zulümler kronikleşerek devam ettiği sürece, buna kayıtsız kalma gibi bir şansımız, kapımıza gelen kişileri devamlı suretle başka yerlere yollama ve vaka bazında çözüm yaratma şansımız gitgide azalmaktadır. Mülteci Hakları Derneği olarak, ilgili yetkililere bu konuyu acil olarak gündemlerine almaları ve konuyla ilgili gerekli ilk somut adımları atmaları konusunda çağrıda bulunuruz:

 Meclis, sığınma hakkına yasal zemini hazırlamak için gerekli düzenlemeleri yapmalı.
 Muhaceret yetkilileri, sınır kapılarında sığınma talepleri olduğunu belirten kişiler ile ilgili geri gönderme işlemlerinden önce taleplerini değerlendirmeli veya değerlendirme kapasitesi olan bir kuruma yöneltmelidir.