Mülteci Hakları Derneği İmza Kampanyası: Irkçı Söylemler ‘‘Nefret Söylemi’’ kapsamına alınsın!

03.07.2023

Mülteci Hakları Derneği 2016 yılından beri ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı, toplumu bilinçlendirmek amaçlı etkinlikler ve kampanyalar düzenlemektedir. Özellikle, Nisan 2020 yılında kurulan ve bugün Avrupa Birliği Tarafından Finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafında yürütülen Birlikte Daha İyi Projesi kapsamında aktifleştirilen, Sivil Toplum Örgütü, akademisyen ve aktivistlerden oluşan ‘Irkçılık Karşıtı Ağ’ın kurucu ortağı ve üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ağın ana amacı Kıbrıs'ın kuzeyinde ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüz politika ve yaptırımlara karşı dayanışmayı artırma, hak savunuculuğu noktasında birlik olma ve güvenli alanlar oluşturmaktır.

Bugün topluluklar ve insanlar arası hoşgörü ve anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde gerek savaş, çatışma veya doğal afetler nedeni ile ülkelerini ve evlerin terk ederek Kıbrıs’ın kuzeyine sığınmak zorunda kalan, gerek eğitim almak veya çalışmak için gelen, farklı etnik köken ve ulusal kökenlere sahip bireyler bulunmaktadır. Ve yine bu kişiler, ötekileştirme,ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi tutum ve saldırılara en çok maruz kalan, mağdur edilen gruplardır. Özellikle Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan mülteci ve öğrencilerin maruz kaldığı ırkçı ve ayrımcı söylemler insani değerlere ters düşmekle birlikte insan hakları ihlallerinin yaşanmasına da neden olmaktadır.

Mülteci Hakları Derneği olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan nefret suçları, ayırımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve benzeri hoşgörüsüzlüklerin önlenmesi için çalışmakta olduğumuzu ve çalışmalarımızı artırarak devam edeceğimizi bildirmek isteriz. Bu suçların tümüyle ortadan kalkması, Kıbrıs’ın kuzeyinde tüm insanların temel insan haklarına erişimi ve eşit bir yaşam hakkı amacı ile çalışmakta ve ilerlemekteyiz.  

Kıbrıs’ın kuzeyinde özellikle nefret söyleminin takip ve bildirimi ile ilgili cezalar konusunda yetkili      herhangi bir yasal kurum bulunmamaktadır. Nefret söylemi suçu sadece cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğine karşı işlenmesi ‘Fasıl 154 Ceza Yasası’ kapsamında değerlendirilmekte ve suçun işlenmesi halinde iki yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Fakat azınlık veya diğer gruplara karşı ırkçı, ayrımcı ve nefret içeren söylemler ''Nefret Söylemi'' ‘ceza yasası’ kapsamında bulunmamaktadır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen Birlikte Daha İyi Projesi kapsamında, bu döngüyü kırmak ve önyargıların önüne geçmek için ırkçı söylemlerin ve hareketlerin ‘Fasıl 154 Ceza Yasası’ altında “Nefret Söylemi” kapsamına alınması için bir imza kampanyası başlattık.

Bu kampanya ile, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan herkesin eşit ve adil bir şekilde yaşayabileceği bir toplum yaratmak istiyoruz. Bu nedenle, sizi hep birlikte ırkçılık ve ayrımcılık ile mücadele etmeye çağırıyoruz.

• Sen de imzala, birlikte başaralım: https://www.change.org/nefretsucu