MHD Açlık Grevindeki Mültecilere Destek Beyan Etti

25.06.2014

Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıs’ın kuzeyindeki mültecilerin statüsü ile ilgili gelişmeleri endişe ile takip etmektedir. 56 gün süren açlık grevlerini Kasım ayında İçişleri Bakanı’nın verdiği sözler üzerinde sonlandıran dört mülteci, verilen sözlerin hiçbir sonuca bağlanmaması üzerine açlık grevini sürdürme kararı aldılar.

Açlık grevindeki bu dört siyasi mültecinin talebi, ülkeye giriş ve çıkışlarının insan onuruna yakışır bir şekilde gerçekleşebilmesi adına kendilerine oturma izni veya vatandaşlık verilmesidir.

MHD olarak, bürokratik süreçlerin hızlandırılmasını ve gerekli adımların atılarak mültecilerin bu belirsizlik durumundan bir an önce kurtulmaları yönünde verdikleri mücadelelerini derstekleriz.

Açlık grevindeki mültecilerin taleplerini MHD olarak desteklerken, benzeri durumda olan, yani vatandaşlık başvurusu yapma hakkını kullanıp hiçbir cevap almayan 300’e yakın mültecinin de aynı durumda olduğunun altını çizeriz. Mültecilerin haklı taleplerinin yetkili merciler tarafından ilgisizlik ve cevapsızlıkla karşılanması kabul edilemezdir ve bu tutumun ivedilikle değiştirilmesi gerekmektedir.

Kıbrıs’ın güneyindeki sığınmacı, mülteci ve mülteci haklarıyla ilgili çalışan örgütlerle olan dayanışmamızı yeniden vurgularız.