KTİHV ve MHD tarafından toplam 40 sığınmacı ve mülteci kişiye yardım yapıldı

29.05.2009

Kuzey Kıbrıs’ta mülteci ve sığınmacıların haklarının güvence altına alınması, insan haklarının korunması, desteklenmesi, eğitim, sağlık, ve barınma gibi insani ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV) ile Mülteci Hakları Derneği (MHD) (Mayıs 2009tarihi) itibarıyla bir işbirliği anlaşması imzalayarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. KTİHV ve MHD, mülteci ve sığınmacı kişilerin haklarını korumaya yönelik gerçekleştirmekte olduğu çalışmaların başladığı günden bu zamana kadar ülkemizde sığınmacı ve mülteci statüsünde olan yaklaşık 40 kişiye çeşitli hukuki ve sosyal haklara erişimlerinin sağlanması doğrultusunda önemli çalışmalar yürütmüştür.

Mülteci ve sığınmacı kişilerin haklarını korumaya yönelik çalışmalarını yürütürken örgütsel kapasitelerini de artırma gayreti içerisinde olan her iki örgüt çalışan ve gönüllülerine yönelik mülteci hakları konusunda BMMYK uzmanları tarafından geçtiğimiz haftalar içerisinde eğitim verilmeye başlanmıştır. 13, 14 ve 26 Mayıs tarihlerinde KTİHV binasında düzenlenen eğitim çalışmaları 28 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde de devam edecektir. KTİHV ve MHD hukukçuları, MHD koordinatörleri ve mülteci haklarına duyarlı gönüllü kişilerin katılımıyla gerçekleşen ve İngilizce dilinde verilen eğitim çalışmalarının benzerinin ileriki dönemde de isteğe göre, ilgi duyan diğer sivil toplum örgütleri ve gönüllü kişilere yönelik de gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.