İstanbul Protokolü Eğitimi

26.02.2018

Mülteci Hakları Derneği (MHD) 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde, İstanbul Protokolü Çerçevesinde İşkencenin Etkili Soruşturulması ve Belgelenmesine ilişkin Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ile işbirliği içerisinde, sağlık ve hukuk profesyonellerine yönelik 2 tam günlük bir eğitim düzenledi. Eğitime 28 kişi katıldı. Eğitim, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında programı altında finanse edilen ve KISA ile ortaklık içerisinde MHD tarafından uygulanan“İnsan Hakları Herkes İçin” Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

İstanbul Protokolü işkencenin etkili bir biçimde soruşturulması ve belgelenmesi için hekimler ve hukukçulara kılavuzluk eden bir Birleşmiş Milletler belgesidir. Protokol, işkence iddialarının etkili bir biçimde soruşturulması, olguların muayenesi, işkencenin fiziksel ve ruhsal delillerinin ortaya konması ve belgelenmesi için minimum standartları sağlar.

İki günlük program Adli Tıp Uzmanları Prof. Dr. Nadir Arıcan ve Doç. Dr. İsmail Özgür Can, Avukat Senem Doğanoğlu ve Psikolog Pınar Önen’in katılım ve sunumlarıyla gerçekleşti. Uzmanlar, işkence ve diğer kötü muamele biçimlerinin yasaklanması hakkındaki uluslararası standartlar, sağlık profesyonellerinin hukuki ve etik sorumluluğu, işkenceye karşı usul güvenceleri ve işkencenin fiziksel/ruhsal delilleri ile bunların raporlanması gibi pek çok konu ile ilgili bilgi verdi.