İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE HEMEN! ŞİMDİ!

06.11.2023

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen Birlikte Daha İyi Projesi, ‘’İnsan Ticareti ile Etkili Mücadele Hemen! Şimdi!’’ isimli bir imza kampanyası başlatmıştır. Bu kampanyada insan ticareti ile etkili mücadele için taleplerimizi gerçekleştirmek amacıyla sizin desteğinize ihtiyacımız var.

2009 yılında kurulan Mülteci Hakları Derneği, mülteci hakları, ırkçılık ve insan ticareti konularında aktif olarak savunuculuk çalışmaları, saha çalışmaları ve projeler yürütmektedir. Mülteci Hakları Derneği, insan ticaretine karşı etkili ve koordineli mücadeleyi amaçlamakta, savunuculuk ve bilgilendirme çalışmalarının artarak devam etmesi için çalışmalar yapmaktadır. MHD olarak, insan ticareti konusunda ilgili yerel kurumların adımlar atmasını ve uygulamalarını güçlendirmesini istiyoruz. İnsan ticareti ile daha etkin bir mücadele yürütmek ve bu kapsamda çözüm ve iyileştirmeler sunmak amacıyla, ilgili yerel kurumların uygulamasını talep ettiğimiz birtakım düzenlemeler bulunmaktadır.

Taleplerimiz;

Talep 1: Sığınma evleri ve mağdurlara özel alanlar oluşturulması

İnsan ticaretinin acımasız sonuçlarını yaşayan mağdurların yasal süreçlerini insani koşullarda ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için yerel kurumlar bünyesinde sığınma evleri kurulmasını öneriyoruz. Bu evler, mağdurların güvenli bir ortamda toparlanabilecekleri ve hayatlarını yeniden inşa edebilecekleri bir alan sağlar.

  • Talep 2: İnsan ticareti ile mücadele birimi kurulması:

İnsan ticaretinin önlenmesi ve bu suçla etkin bir şekilde mücadele etmek için ''Polis Genel Müdürlüğü'' bünyesinde bir insan ticareti ile mücadele biriminin kurulmasını talep ediyoruz. Bu birim aracılığı ile, insan ticareti ve benzeri suçlara karşı koordineli ve etkin bir mücadele sağlamak, insan ticareti suçlarını önlemek için proaktif çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir. İnsan ticareti 2020 yılının Mart ayında suç kapsamına alınmasına rağmen, bugüne kadar yalnızca bir vakada soruşturma kapsamına dahil edilmiştir ve sonucunda da insan taciri hapis cezasına çarptırılmıştır. Polise yapılan diğer ihbar ve şikayetlerde ise insan ticareti suçuna yönelik gerekli soruşturmanın yapılmadığı gözlemlenmiştir. 

Son olarak, taleplerimizin, insan ticareti ile mücadeleyi ciddi şekilde artıracağına ve mağdurların korunmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu konuda daha önce hazırlamış olduğumuz eylem planını, katkı sunduğumuz ve birçok paydaşın görüşleri doğrultusunda Kıbrıs Türk Barolar Birliğive Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı'nın yürüttüğü ‘İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet Projesi’ kapsamında hazırlanan ‘yasa’ taslağını ve daha fazlasını tartışmak için her zaman hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. 

Taleplerimizi gerçekleştirmek için sizin desteğine ihtiyacımız var. Sen de imzala, bize destek ol! 

Link: https://www.change.org/hemenşimdi