Dünya Mülteciler Günü Basın Açıklaması

20.06.2015

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa yerinden, evinden olan insanların sayısı 50 milyonu geçti. Dünyadaki insanların bir kısmı gündelik hayatlarına devam ederken, bir kısmı da savaşlarda öldürülüyor veya hayatta kalabilmek için zorunlu olarak yollara düşüyor.

Özellikle Akdeniz bölgesinde savaş, kışkırtma, sömürgecilik, kâr hırsı ve iç karışıklıklar yüzünden insanlar büyük acılar çekmekte ve binlerce yaşam, mülteci haklarına duyarsız politikaların kurbanı olmaktadır.
Uluslararası toplum ve devletler bir yandan bu sorunun nedenlerini ortadan kaldırmak için işbirliği yapmalı, diğer yandan da mültecilerin haklarını koruyan önlem ve politikaların istisnasız uygulanmasını sağlamalıdır.

Biz, altta imzası olan örgütler olarak, ölüme karşı yaşamdan, umursamazlığa karşı dayanışmadan yana olduğumuzu vurgularız. Savaş ve zulümden kaçanların sorunlarının bizim sorunlarımız olduğunun farkındayız.

Bu yıl yeniden gerçekleştirdiğimiz mülteci hakları değerlendirme toplantısında, mecliste temsil edilen siyasi partilerin konuyla ilgili duyarlılık ve desteğini takdir ederken; refakatsiz çocuklar dahil birçok mültecinin gönderileceği yerde güvenli olup olmayacağına bakılmaksızın geri gönderilmesi, mülteci çocukların okullarımıza uyum sağlayabilmesi için gerekli önlemlerin alınmaması ve mültecilerin emeğinin sistematik olarak sömürülmesi gibi sorunların devam ettiği tespitini yapmış bulunmaktayız. Bunlar ülkemizde mülteci haklarının sistematik olarak ihlal edilmeye devam ettiğinin göstergesidir.

Bu bağlamda, mülteci haklarıyla ilgili yükümlülüklerin yetkililer tarafından eksiksiz yerine getirilmesini ve konu ne olursa olsun insan hayatının alınacak her kararın merkezine oturtulmasını talep ederiz. Bu çizgide atılacak adımların uygulanmasında, sivil toplum örgütleri olarak etkin rol oynamaya hazır olduğumuzu da yineleriz.

1. Mülteci Hakları Derneği
2. Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı
3. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası
4. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
5. Mağusa Gençlik Merkezi
6. DAÜ-SEN
7. Medya Etik Kurulu
8. Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)
9. Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği
10. BASINSEN
11. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği
12. Kıbrıs Türk Barolar Birliği
13. DEV-İŞ
14. Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü
15. Evrensel Hasta Hakları Derneği
16. Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi
17. Queer Kıbrıs
18. Sosyal Riskleri Önleme Vakfı
19. POST Araştırma Enstitüsü