Dayanışmanız hayat kurtarıyor!

17.09.2015

Mülteci Hakları Derneği (MHD) olarak son haftalarda halkımıza Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden mültecilerle dair duyarlılıklarını sorumluluğa dönüştürdükleri için teşekkürü borç biliriz.
Bu dayanışma sonucunda, derneğimize kayıtlı olan Suriye, Filistin, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mısır’dan kaçıp ülkemize sığınan toplam 78 çocuk ve yetişkinin kıyafet, gıda, genel ve kişisel hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçları, eğitim gereksinimleri, sendikalar, işletmeler, yerel yönetimler ve duyarlı bireylerin gösterdiği dayanışma ile daha da etkin bir şekilde karşılanmaya başlanmıştır.
Bizler MHD olarak, Kıbrıs’ın kuzeyindeki sığınma hakkına ilişkin eksiklik ve ihlallere karşı mücadele etmek ve mültecilere hukuki ve sosyal katkıda bulunmak amacıyla 2009 yılında beri faaliyet göstermekteyiz.

Bu vesileyle ölüm korkusu olmadan insanca yaşamanın temel bir hak olduğunu hatırlatırız. Mültecilerin temel hakkını garanti altına alan sözleşmeler Kıbrıs’ın kuzeyinde iç hukukun parçası olmasına rağmen, bu hakkın gerekleri birçok durumda Kıbrıslı Türk yetkililer tarafından maalesef gözetilmemektedir.
Böylesine önemli ve insani boyutu olan bir soruna halkımızın gösterdiği duyarlılığı halkın temsilcilerinin de göstermesi gerektiğinin altını çizer, hem uluslararası hukuk, hem de insani açıdan büyük önem taşıyan Muhaceret Yasası’na yapılan değişikliklerin en kısa sürede Meclis Hukuk Komitesinde görüşülüp Genel Kurula sevk edilmesi ve Genel Kurulda yasallaşması gerektiğini yineleriz.

Halkımızın gösterdiği dayanışmanın devamını diler, ileride duyulacak ihtiyaçlarla ilgili bizleri sosyal medya hesabımız ve basın duyurularımız aracılığıyla takip edebileceklerini belirtiriz.
Dayanışmanız hayat kurtarıyor!