Commit Projesi Açılış Etkinliği

26.06.2019

İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi açılış etkinliği 26 Haziran 2019 tarihinde, Çarşamba günü, Lefkoşa’da Bandabulya Sahnesi’nde 19:00 - 21:00 saatleri arasında gerçekleşti. 

İnsan ticaretine karşı etkili ve koordineli müdahalelerin oluşturulması ve insan ticareti ile ilgili bilginin artırılması çabalarına katkı koymak amacı güden COMMIT Projesi, birçok hak ihlallerine sebebiyet veren ve Kıbrıs’ın kuzeyinde yaygın bir şekilde gerçekleştiği raporlanan insan ticareti ile mücadelede ilk kez birçok örgüt ve kurumun bir araya gelerek ortak irade koymasını içermesi açısından bir ilk ve önemli bir adım teşkil etmektedir. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mağusa Gençlik Merkezi Derneği ile işbirliği içerisinde yürütülen projeye, SOS Çocuk Köyü Derneği de iştirakçi olarak katkı koymaktadır. Açılış’ta proje ortakları ve Avrupa Birliği’ni temsil eden yetkililer konuşma yaptılar. 

SOS Çocuk Köyü Derneği Müdürü Ahmet Akarsu, Commit Projesi ile ilk kez ülkemizde insan ticaretine karşı koordineli önlemler ve mekanizmaların oluşturulmasının ülkemiz için büyük bir önem arz ettiğini ve bu projede bulunmaktan mutluluk ve heyecan duymakta olduklarını belirtti. Çocuklar, gençler ve ailelerle çalışma konusunda SOS Çocuk Köyü Derneği’nin 25 yıldan fazla deneyimi olduğunu belirten Akarsu, “bu alanlardaki bilgi ve tecrübemizi diğer kurumlarla da paylaşarak çocukların yüksek yararını gözeterek koruma sistemini ve bu alandaki hizmetlerin geliştirilmesi arzusundayız” diye vurguladı. 

MAGEM’i temsilen konuşma yapan Mertkan Hamit COMMIT Projesi’nin Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan haklarının korunması alanında önemli adımlar atılmasına yönelik önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. 

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin bu proje temelinde koordineli bir şekilde çalışmasının, devlete örnek olması ve esas sorumlunun kendisi olduğunu hatırlatması için önemli bir araç olacağını belirtti ve  projeye maddi katkıyı sağlayan AB'ye, farklı kurum ve örgütleri her daim bir araya getiren ve dayanışmanın önemini gösteren Sivil Alan'a ve MHD'ye teşekkür etti.

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı üyesi Sevilay Yıldırımer Candanal, insan ticaretinin ülkemizde çok ciddi bir sorun haline geldiğini ve bunun yerel ve uluslararası raporlar tarafından raporlandığını belirtti. Avrupa Birliği ve Sivil Alan’a böylesi bir başlangıca ön ayak oldukları için, MHD’ye de tüm örgütleri bir araya getirdiği için teşekkür etti. 

Lefkoşa Türk Belediyesi Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Koordinatörü Ömür Yılmaz, LTB olarak insan ticareti ile mücadelede her türlü destek ve vermeye her zaman açık olduklarını belirtti. İnsan haklarının korunmasında bütünlüklü bir devlet politikasının ve çok paydaşlı bir koordinasyon mekanizmasının ne kadar kilit rol oynadığını şu an yürüttükleri projede deneyimlediklerini kaydeden Yılmaz, proje ortakları olan sivil toplum örgütlerinin bu doğrultuda itici bir güç olacaklarına dair inançlı olduklarını kaydetti. 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Dilek Öncül Kodan “mültecileri geri gönderiyoruz, emeklerini sömürdüğümüz işçileri kaçak diye sınır dışı ediyoruz, üniversite öğrencilerinin hayallerini, geleceklerini çalanlara göz yumuyoruz…” dedi ve Commit Projesinin ortaklarından olan Gazeteciler Birliği olarak insan ticareti konusundaki farkındalığı artırmaya katkı koyacaklarını, görmemeyi seçen yöneticilere görün-duyun diyerek önlemlerin alınmasını, etkili müdahelede bulunulmasını hızlandırmak için çaba sarf edeceklerini belirtti. 

Kuir Kıbrıs Derneği Proje Koordinatörü Doğukan Gümüşatam, toplum içerisinde LGBTİ+ların durumları incelendiğinde, heteronormatif ataerkil, insan değil kar odaklı sistemin yaşattığı yoksullaştırma ve sosyo-politik baskıların göz ardı edilemeyecek boyutlarda olduğunu; homofobik, bifobik, transfobik ve ikili cinsiyet algısı üzerine kurulmuş sistem yüzünden LGBTİ+ların marjinalleştirildiğini, sömürüye ve  insan ticaretine karşı savunmasızlığa itildiğini belirtti ve COMMIT Projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerincinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi temelinde kapsayıcı olmasını sağlamak için çaba sarf edeceklerinin altını çizdi. 

Mülteci Hakları Derneği COMMIT Projesi Koordinatörü Fezile Osum, “Kişilerin insan ticaretine maruz bırakılması hepimizin insanlığını yaralayan, insanlık onurunu hiçe sayan ve mağdurlar üzerinden ciddi hasarlar bırakan ve tüm bu nedenlerle üzerinden ciddiyet ve hassasiyetle durulması gereken toplumsal bir meseledir” dedi .Bununla mücadele etmenin ve herkesin insan haklarına erişimini sağlanın, insan tacirlerinin etkili şekilde cezalandırılması ve mağdurların gerekli desteğe ulaşmasının acilen sağlanması gerektiğini belirten Osum, “Bu inançla ve partnerlerimizle beraber ortaya koyacağımız ortak özveri ve çalışmayla umuyoruz ki önümüzdeki iki yılda insan ticareti alanında önemli adımlar atılmasının yolunu açacağız” diye belirtti. 

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi (EUPSO) Bölüm Şefi Michael Docherty, “insan ticaretinin tüm şekilleri hakkındaki bilgiyi arttırmayı ve bu belaya karşı etkili ve koordineli bir ses oluşturmayı amaçlayan stratejik bir proje” olduğunu belirtti.  ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Ticareti ile Mücadele Raporu’nda Kıbrıs'ın kuzey kesiminin “insan ticareti için dokunulmazlık bölgesi olmaya devam ettiğinin” belirtildiğini vurguladı. Suçluların finansal kazınım için insan ticareti yaptığını, insanları sömürdüğünü herkesin bildiğini kaydeden Docherty, “bu utancın durdurulması için hepimizin üzerine düşen görevler vardır” dedi ve “adadaki en korkunç insan hakları ihlallerine son vermek için, yalnızca sivil toplumun değil, politikacıların, yerel kurumlardan, polis hizmetlerinin ve tüm aktörlerin ortak çabalarına ihtiyacımız vardır” diye vurguladı.