Çok Kültürlü bir Kıbrıs için Hep Birlikte!

21.03.2016

21 Mart, 1960 yılında Güney Afrika ‘nın Sharpeville kentinde 69 eylemcinin acımasızca öldürülmesinin akabinde, 1966 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü olarak tanınmıştır. Katliam, sistematik olarak en korkunç ırk ayırımı ve eşitsizliği uygulamalarını geliştiren ve uygulayan Güney Afrika’daki (yerel dilde “ayrılık” anlamına gelen) Apartheid rejimine karşı yapılan bir eylem sırasında meydana geldi.

Bugün yaşadığımız dünyada, mülteciler ve göçmenler sıklıkla farklı türlerde ırk ayrımcılığına maruz kalmaktadırlar. Birçok kez de kişilerin kitlesel bir şekilde yerlerinden edilmelerinin temel sebebi ırk ayrımdır. Ve birçok durumda mülteciler ve göçmenler sığınma veya barınma aradıkları yerlerde ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar.

Maalesef, Yeşil Hat’ın her iki tarafında, toplumlarımızın tüm katmanlarında, ırkçılık, nefret söylemi, yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtı anlayış ve tutumla karşılaşıyoruz. Bu fenomen, MHD ve KISA olarak tasavvur ettiğimiz birleşik ve işbirliği, dayanışma, çeşitlilik ve barış üzerine kurulmuş bir Kıbrıs’ın özüne aykırıdır.

Bu düşünceyle, Kıbrıs’ın her iki tarafından yerinden edilmiş kişilerle çalışan sivil toplum örgütleri olarak, önümüzdeki hafta Kıbrıs çapında ve tüm dünyada her türlü ırk ayrımına karşı sesimizi yükseltmek ve bu doğrultuda uluslararası ve Avrupa çapında çalışan hareketlere katılmak amacıyla bir kampanya başlatıyoruz. Kampanya, Avrupa Birliği tarafından mali destek alan ve MHD tarafından KISA ile işbirliği içerisinde yürütülen üç yıllık ‘insan hakları herkes için’ projesinin bir parçasıdır.

Böylelikle, mesajımız: Kıbrıs’ı olduğu şekliyle kutlanmasıdır: hem zenginliğine yüzyıllardır zenginlik katan Türk, Rum, Maronit, Ermeni, Latin veya Roma toplumlarıyla hem de çeşitliğini çoğaltan Afrika, Orta Doğu, Balkanlar, Anadolu, Uzak Doğu veya Amerika Kıtası’ndan, dünyanın her yerinden gelen mülteci ve göçmenlerle birlikte, çeşitli, renkli çok kültürlü bir ada olarak.