Mülteci Hakları Derneği’nden Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü Hakkında Açıklama

29.12.2022

Mülteci Hakları Derneği olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan mülteci ve sığınmacı hakları için yürütülen savunuculuk çalışmaları temelinde başlatılan ‘‘Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik’’ protokolü çağrısı 25 Aralık’ta yapılan yerel yönetim seçimi ile sona erdi. Kıbrıs’ın kuzeyindeki 18 Belediye için yapılan seçimler için kıyı şeridi ve 6 bölge genelinde adaylara çağrılar gönderildi.

Lefkoşa Bölgesi adaylarından Mehmet Harmancı (TDP), Sıla Usar İncirli (CTP);Mağusa bölgesi adaylarından Süleyman Uluçay (CTP), Erdal Özcenk (UBP), Salih Okaty (Bağımsız) ve Umut Kadı (TDP); Girne Bölgesi adaylarından Murat Şenkul (CTP), Nidai Güngördü (Bağımsız) ve Zeki Çeler (Bağımsız); Güzelyurt bölgesi adaylarından Osman Bican (CTP); Lefke bölgesi adaylarından Aziz Kaya (CTP) ile toplam 11 Aday ve Bağımsızlık Yolu Partisi tarafından Protokol imzalandı. 

Bu protokol çerçevesinde adaylar;

 • Bulunduğu kentte eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi, mülteciler ve sığınma talebinde bulunan kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atmayı,
 • Mültecilerin ve sığınma talebinde bulunan kişilerin yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri, eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeyi,
 • Bütçelerimizi hazırlarken bu politikaları göz önünde bulundurmayı,
 • Savaş ve zulüm sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve düzensiz olarak Kıbrıs’ın kuzey tarafına giriş yapıp, polis hücrelerinde tutulan mültecilerin, geldikleri ülkeye gönderilmeleri gerçekleşene kadar belediye olarak temel insani ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olacağımızı,
 • Diyalog geliştirme amaçlı, belediyenin sığınma ve mülteci konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda sürekli diyalog içinde olması için bir birimin kurulması ve/ya personel görevlendirilmesi için öncülük edeceğimizi,
 • Mültecilerin uyumu ve entegrasyonu konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarının; Belediye’nin ilgili birimleri, merkezleri veya benzeri yerel yapıları ile ortak proje veya etkinlik gerçekleştirmesine destek olacağımızı,
 • Belediye içinde mültecileri ve sığınma talebinde bulunan kişileri de de kapsayan ayrımcılık karşıtı bir tüzük hazırlamayı,
 • Belediye çalışanlarına mülteci, sığınma ve ayrımcılık konusunda meslek içi eğitimler düzenlemeyi,
 • Belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde mülteciler herkesle eşit fırsat tanınması için politika geliştirmeyi,
 • Belediyenin işlettiği kültür-sanat merkezlerinde ve sosyal merkezlerde mülteci ve sığınma gibi konuları ele alınması veya bunların desteklenmesini teşvik etmeyi,
 • Belediyenin mevcut basın yayın, internet ve sosyal medya alanlarında mülteci ve ayrımcılık yasağına dair bilgilendirmeler için alan sağlamayı, 

taahhüt etti ve Mülteci Hakları Derneği ile dayanışma sözü verdi. 

Mülteci Hakları Derneği olarak seçim öncesi süreçte dayanışma çağrımıza cevap veren, bizimle dayanışma sözü veren tüm parti ve adaylara teşekkür ederiz. Mağusa, Lefkoşa, Girne ve Lefke Belediye Başkanlarını ise tebrik eder, görev süreleri boyunca protokol çerçevesinde işbirliği çalışmalarımızın sürmesini ve iletişim içerisinde olmayı dileriz.