21 Mart Uluslararası Irkçılık Karşıtı Gün

21.03.2018

21 Mart Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Gün sebebiyle, Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket (KISA) ve Mülteci Hakları Derneği (MHD) ile işbirliği içerisinde, gitgide artan ve çığırından çıkan ırkçılığın normalleştirilmesi ve meşrulaştırılması ve adanın her iki tarafında da, aşırı sağ ve neo-nazi güçlerin yükselmesine dair kaygılarını ifade ederler.

 

Brexit’in ardından, Trump’ın sağcı, ırkçı ve göçmen karşıtı hükumetinin ilk yılı ve AB ve birçok üye devletin hem göçmen ve mültecilere hem de kendi halklarına karşı neo-liberal ve gerici politika ve uygulamaları, diğerlerinin de yanı sıra, göçmenlere ve mültecilere karşı ırkçı şiddetin artmasına, milliyetçi söylemin  yükseltilmesine, aşırı sağın yükselmesinin arkasında durulması ve desteklenmesine, insan hakları, ekonomik haklar ve hukukun üstünlüğünün aşındırılmasına ve bu hakları savunan ve onların korunması için mücadele edenlerin yıpratılmasına katkıda bulunmaktadır.

 

KISA ve MHD, göçü engellemek ve Suriye’den ve diğer savaşlardan zarar görmüş ülkelerden gelen mültecileri Avrupa’nın dışında tutmak arayışıyla, özellikle de Türkiye’nin demokrasiye devam eden saldırısı, baskıcı politikaları ve Kürt halkına yönelik ilan edilmemiş savaşı, mülteci karşıtı tavırlar ve Suriye’de Afrin’in işgalinin yanı sıra baskıcı rejimlerle aynı derecede utanç verici olan “komşuluk” anlaşmaları da göz önüne alındığında, utanç dolu AB-Türkiye anlaşmasının son uzantısı ile ilintili olarak ağırlaşan durumdan ötürü derin endişelerini belirtirler. Politikalar, binlerce mülteci ve göçmenin Akdeniz’de boğulmasıyla veya Avrupa’ya vardıklarında, toplama kampı benzeri tutukluluk merkezlerinde tutulmaları, günümüz kölelerine dönüştürülmeleri, yapısal ve toplumsal olarak ayrımcılığa maruz kalmaları, dışlanmaları ve marjinalize edilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu politikalar ve uygulamalar aracılığıyla AB ve üye devletleri sadece göçmen ve mültecilerin kaçmak zorunda kaldığı çatışma ve durumları yaratma ve sürdürme ile ilgili sorumluluklarını yadsımakla kalmıyor, aynı zamanda da AB’nin kurucu ilke ve standartlarına da uymayı reddediyorlar. Bu politika ve uygulamalar demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının bertaraf edilmesini destekleyen ve bunun için çaba gösteren popülizm, aşırı sağ, neo-nazizm ve faşizme Kabul edilemez ödünler vermektedirler.

 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, göçmen ve mültecilere karşı aynı politika ve uygulamalar ELAM gibi milliyetçi, aşırı sağ, neo-nazi ve faşist parti ve grupların yükselişini daha da fazla teşvik etmektedir. Kıbrıs’ın kuzeyinde de, mültecilerin insan haklarının sistematik olarak ihlal edilmesinin devamının yanı sıra, hem ayrımcı ve ırkçı suç ve hak ihlalleri, hem de YDP gibi, adada yaşayanların etnik olarak bölünmesinden beslenen aşırı sağ, faşist ve ırkçı parti ve hareketler yükseliştedir. Bu durum, hem kuzeyde, hem de güneyde yapılan son seçimlerin sonucunda açıkça görülmektedir. Kıbrıs sorununda devam eden açmaz ve hidrokarbonlar üzerinden yürütülen tehlikeli oyunlar arasında, ırkçı şiddet ve nefret suçları, milliyetçilik ve aşırı sağ, neo-nazizm ve faşizm yükseltilmiştir.

 

Bu durumu tersine çevirmek için, her iki örgüt de aşağıdakiler doğrultusunda çağrıda bulunur:

 

  • Irkçılık, milliyetçilik ve onlar adına işlenen suçlarla mücadele etmek için kapsamlı bir eylem planının geliştirilmesi;
  • Irkçı şiddet ve nefret suçları içeren olaylara derhal ve etkili tepki gösterilmesi ve suçlularına örnek niteliğinde olan cezalar verilmesi;
  • Kökenleri veya diğer farklılıkları ne olursa olsun, göçmen ve mültecilerin entegre edilmesi için, insan hakları, ekonomik ve sosyal haklara erişimi de içeren, kapsamlı plan geliştirilmesi;
  • İki liderin de Kıbrıs sorunun çözümü için müzakereleri derhal yeniden başlatması.

 

KISA’nın da üye olduğu, UNITED for Intercultural Action tarafından organize edilen Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası çerçevesinde, üç örgüt “Irkçılığa Hayır De – Milliyetçiliğe Hayır De – Çözüme Evet” isimli bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik, yoldan geçenlerin ırkçılık ve milliyetçilik karşıtı sloganları tutarken fotoğraflarının çekilmesi ve Facebook’a yüklenmesini içeriyor. Etkinlik 21 Mart 2018 Çarşamba günü, Lokmacı’da, ara bölgede, 16:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek.