Projeler

İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi (16/04/2019 - 16/04/2021)

COMMIT Projesi insan ticaretine karşı etkili ve koordineli müdahalelerin oluşturulması ve insan ticareti ile ilgili bilginin artırılması çabalarına katkı koymak amacı gütmektedir. Proje, Mülteci Hakları Derneği tarafından, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mağusa Gençlik Merkezi Derneği ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. SOS Çocuk Köyü Derneği de projeye iştirakçi olarak katkı koymaktadır. Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 


Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme (01/04/2020 – 31/12/2020)

Projenin genel amacı Kıbrıs’ın kuzey kesimine zulüm veya şiddetten korunma arayışıyla varan kişilerin uluslararası hukuk doğrultusunda hayatları ve özgürlüklerinin tehlikede olduğu yerlere zorla geri gönderilmemelerini garanti altına almaktır. Proje, aynı zamanda, BMMYK tarafından tanınan az sayıdaki mültecilere sosyal ve ekonomik olarak uyumlarını garanti altına almak amacıyla yardımcı olmayı da içermektedir. Proje MHD tarafından BMMYK ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. 


“İnsan Hakları Herkes İçin!” Projesi (15/12/2015 – 15/12/2018)

“İnsan Hakları Herkes İçin!” projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında programı altında finanse edildi ve KISA ile ortaklık içerisinde MHD tarafından uygulanmaktadır. Projenin amacı ırkçılığa karşı mücadele etmek ve mültecilerin insan haklarını garanti altına almaktır. Projenin başlıca faaliyetleri arasında, sivil toplum ve karar verme yetkisi olan kurum ve kuruluşlar için sığınma, tutukluluk standartları, kötü muamele ve işkenceden koruma ile ilgili eğitimler, mültecilerin insan hakları üzerine üç tematik rapor hazırlanması, mültecilere ekonomik, sosyal ve kültürel hakları ile ilgili çalıştalar, Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü’nde farkındalık arttırıcı kampanyalar, birleşik bir Kıbrıs’ta göç ve sığınma politikası üzerine panel, gönüllü yaz programları ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminde hukuki değişiklik için savunuculuk faaliyetleri bulunmaktadır.

 


Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme (01/01/2011 – 31/12/2016)

2016 yılı sonuna kadar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin uygulayıcı ortağı olan MHD, bu çerçevede, mülteci ve sığınmacılara koruma ve çözümler sunma amaçlı yıllık projeler yürütmüştür. Bu projeler kapsamında uluslararası koruma ihtiyaç sahiplerinin sığınma prosedürlerine erişimi, yetkililerin eylem, ilgi ve işbirliğinin derinleştirilmesi, sığınmaya dair diğer örgütlerin ve toplumun farkındalığının yükseltilmesi ve kabul koşullarının iyileştirilmesi sağlandı.


Dünyalılar (2015)

Proje, Avrupa Birliği tarafında finanse edilen ve MAGEM ve Youthpower işbirliğinde yürütülen Youthopia projesi altında verilen küçük hibeler tarafından finanse edilmiş, MHD tarafından yürütülmüştür. Alınan küçük hibe sayesinde, mülteci ve sığınmacılar tarafından oluşturulan müzik grubu “Dünyalılar/ Earthlings”e beş ay boyunca müzik dersi verildi, 2015 yılı Dünya Mülteciler Günü etkinlikleri kapsamında bir konser düzenlendi ve dersler ve konserden de görüntüler içeren bilgilendirici  bir video çekimi gerçekleşti.


Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde Sığınmacı ve Mültecilerin Haklarının Güvence Altına Alınması (18/12/2010 - 18/12/2012)

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiş olup, MHD tarafından yürütülmüştür. Projenin amacı Kıbrıs’ın kuzey kesiminde mülteci ve sığınmacıların haklarının garanti altına alınması, Uluslararası ve Avrupa standartlarının uygulanması ve MHD’nin kapesitesinin güçlendirilmesiydi. Proje sonucunda, MHD mülteciler ve sığınmacılara dair odak noktası durumuna geldi, iki eğitim ve bir farkındalık arttırıcı etkinlik  düzenledi ve iki rapor yayınladı.