Melani Zinonons

Melani Zinonons

Protection of human trafficking victims in the Republic of Cyprus and the importance of victim centred approach

Kısa Özgeçmiş: Melani Zinonos bir klinik psikolog. Fransa'da Klinik Psikopatoloji ve Psikanaliz okudu. Son üç yıldır özel terapi ve psikolojik danışmanlık sağlamanın yanı sıra, hassas durumdaki sığınmacılara ve mültecilere danışmanlık ve terapi sağlayan Cyprus Refugee Council ile işbirliği yapmaktadır. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet mağdurları, işkence mağdurları ve İnsan Ticareti mağdurlarına odaklanan Avrupa projeleri ve diğer projeler için de çalışmakt