Jean-François Minet

Jean-François Minet

Ulusal yönlendirme mekanizmalarının uygulanması: temel ilkeler ve zorluklar

Özgeçmiş: J.-F. Minet, Belçika Adalet Bakanlığı (Genel Müdürlük Mevzuatı, Sivil Özgürlükler ve Temel Haklar) ataşesidir. 2004 yılından bu yana, İnsan Ticareti ile Mücadele için Belçika'daki bakanlıklar arası koordinasyon platformunun bürosuna başkanlık etmektedir. Bu nedenle, ulusal eylem planlarının hazırlanmasından sorumludur ve bunların uygulanmasının bu büronun diğer paydaş üyeleri ile birlikte izlenmesini sağlamaktadır. 

2005