Gülşah Güreş

Gülşah Güreş

İnsan ticareti alanında bilgilendirme kampanyalarının rolü, etkinliği ve eleştirisi

Özgeçmiş: Gülşah Güreş, bağımsız bir araştırmacı ve Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Alan Çalışmaları alanında doktora adayıdır. ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler alanında BSc ve Avrasya Çalışmaları alanında Yüksek Lisans derecelerine sahiptir ve şu anda Afganistan'da uluslararası insani yardım ve kalkınma yardımları üzerine doktora tezini hazırlamaktadır. Gülşah Gürses farklı tematik çalışma alanları içerisinde Bangkok'taki İnsan Kaçakçılığ