Alison Jobe

Alison Jobe

İnsan ticareti, seks işçiliği ve hak temelli yaklaşımın önemi

Kısa Özgeçmiş: Alison Jobe, Durham Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde, Sosyoloji alanında yardımcı doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2008’de tamamlanan doktora çalışmasında insan ticaretinin sosyal bir  sorun olarak ortaya çıktığını savunan Alison,  çalışmalarını insan ticareti, sığınmacılar ve göçle ilgili devam eden uluslararası akademik ve politik tartışmalar etrafında yoğunlaştırmaktadır.