Ulaş Karan

Ulaş Karan

İnsan ticaretiyle mücadelede suçluların kovuşturulması ve Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki durumun karşılaştırmalı değerlendirmesi

Kısa Özgeçmiş: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Doçenti ve üniversitenin İnsan Hakları Hukuku Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi. İnsan hakları hukuku ve kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. Araştırma ve çalışmaları ağırlıklı olarak anayasa hukuku ve insan ticaretini de içeren insan hakları hukukuna odaklanmaktadır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık Yasağı alanl