Tuba Dündar

Tuba Dündar

İnsan Ticaretini Önlemede STK’ların rolü

Kısa Özgeçmiş: Tuba Dündar, Sosyoloji ve Demografi eğitimi aldı. 20 yıldan uzun bir süredir sivil toplum sektöründe çalışmaktadır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı çatısı altında pek çok proje ve programın koordinasyonunu ve/ya genel yönetimini üstlendi. 10 yıl boyunca İKGV’nin İnsan Ticareti ile Mücadele Programının yöneticiliğini yaptı. 2016 yılından bu yana da İKGV de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.