İnsan Ticaretiyle Mücadele Uluslararası Konferansı: Kıbrıs'ın kuzey kesimine özel vurguyla

Platform: 𝗭𝗼𝗼𝗺
Tarih: 𝟮𝟳 𝗠𝗮𝗿𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭, Cumartesi
Saat: 𝟭𝟬:𝟬𝟬 – 𝟭𝟳.𝟯𝟬 (Kıbrıs Saatiyle)


Bu konferans, insan ticaretiyle mücadelede 𝟰𝗣 (önleme, koruma, kovuşturma ve iş birliği) yaklaşımı hakkında bilgi sağlamayı ve güncel tartışmalardan yararlanmayı amaçlamaktadır. Konferans, dünyanın farklı bölgelerinden uzman konuşmacıların yanı sıra Kıbrıs'ın kuzey kesimine ilişkin sunumları da içerecektir.

Konferans, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği (MHD) tarafından yürütülmekte olan İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından yürütülen İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet Projesi kapsamında ortak şekilde düzenlenmiştir.

Konferans toplamda 5 oturumdan oluşacak, ilk 4 oturum 4P yaklaşımının her biriyle ilgili olacak ve son oturum ise 4P yaklaşımındaki tüm alanları içerecek özel bir oturum şeklinde gerçekleşecektir.

Katılım ücretsizdir.

Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sağlanacaktır.

Konferansa tam gün katılanlara katılım belgesi verilecektir.
Kayıt için: http://bit.ly/3vaGBQT