Konferans

Alison Jobe

Alison Jobe

İnsan ticareti, seks işçiliği ve hak temelli yaklaşımın önemi
Ceren Goynuklu

Ceren Goynuklu

Kuruluşlar arası eylemi teşvik etmek: İşbirliği, koordinasyon ve ortaklık
Claire Healy

Claire Healy

İnsan ticareti mağdurlarına yönelik küresel perspektifler - UNODC Küresel İnsan Ticareti Raporu 2020.
Gülşah Güreş

Gülşah Güreş

İnsan ticareti alanında bilgilendirme kampanyalarının rolü, etkinliği ve eleştirisi
Jean-François Minet

Jean-François Minet

Ulusal yönlendirme mekanizmalarının uygulanması: temel ilkeler ve zorluklar
Melani Zinonons

Melani Zinonons

Protection of human trafficking victims in the Republic of Cyprus and the importance of victim centred approach
Petya Nestorova

Petya Nestorova

İnsan ticaretiyle mücadelede stratejik ortaklıklar kurmak: Avrupa Konseyi Sözleşmesi yaklaşımı
Sevilay Yıldırımer

Sevilay Yıldırımer

Kıbrıs’ın kuzeyinde insan tacirlerinin cezalandırılmasına ilişkin yerel yasal mevzuat ve insan ticareti mağdurlarının cezalandırılmamasına yönelik inceleme
Ulaş Karan

Ulaş Karan

İnsan ticaretiyle mücadelede suçluların kovuşturulması ve Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki durumun karşılaştırmalı değerlendirmesi